Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Muốn đổi mới thành công ở thời đại 4.0... "phải làm ngược"

05/04/2019

"Doanh nghiệp cần tìm mọi cách để làm ngược lại quy luật bình thường để tạo khác biệt. Phải chọn làm sai nhanh hơn để rút ra cái đúng nhanh hơn. Trước đây chúng ta hay học trước, làm sau, nhưng bây giờ phải làm trước, học kiến thức sau; tìm người trước rồi bố trí làm việc phù hợp sau..."

Đây là quan điểm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn CEO 2019 với chủ đề "Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo: Bứt phá từ tư duy đến hành động do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức chiều ngày 5/4 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra cách thức để doanh nghiệp thành công trong thời đại số

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay: Đổi mới, sáng tạo phải xuất phát từ tư duy, ý tưởng và thực sự phải thoát khỏi lối mòn, dám chấp nhận thất bại, để chọn thành công.

Ông Hùng cho hay: "Bây giờ, nói đến đổi mới, các nước phát triển cái gì cũng gắn với thông minh hơn.

"Một cuộc cách mạng sẽ không xảy ra bằng bằng cách cũ, cần cách làm mới, mô hình mới, cách kinh doanh mới", Bộ trưởng Hùng nói.

"Doanh nghiệp cần tìm mọi cách để làm ngược lại quy luật bình thường để tạo khác biệt. Phải chọn làm sai nhanh hơn để rút ra cái đúng nhanh hơn. Trước đây chúng ta hay học trước, làm sau, nhưng bây giờ phải làm trước, học kiến thức sau; tìm người trước rồi bố trí làm việc phù hợp sau", ông Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lấy ví dụ: "Nước Nhật, người Nhật đang nói đến xã hội 5.0. Nếu ở xã hội 1.0, đây là xã hội cho công nghệ săn bắn, du canh, du cu. Xã hội 2.0 là xã hội của định canh, định cư nông nghiệp. Xã hội 3.0 là xã hội công nghệ; xã hội 4.0 là xã hội thông tin và xã hội 5.0 là xã hội thông minh với trí tuệ thông minh sản xuất ra sản phẩm xã hội".

Theo Bộ trưởng Hùng: Đổi mới sáng tạo dưới góc nhìn kinh tế số là phải ứng dụng kinh tế số, lấy internet là không gian, lấy công nghiệp công nghệ thông tin (ICT) để tăng năng suất lao động, hiệu quả. Kinh tế số là quá trình tiến hóa lâu dài, mọi doanh nghiệp cá nhân, để thay đổi chất cho công việc của mình.

  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249