Ký túc xá sinh viên

Địa chỉ: Tầng 1 - KTX D2, Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 024.3757 4219

Email: