Thông báo triệu tập Hội nghị Phòng trưởng sinh viên nội trú

12/05/2017

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong các khu nội trú sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triệu tập Hội nghị Phòng trưởng sinh viên nội trú.

Thời gian: 19h30, Thứ Sáu, ngày 12/05/2017

Địa điểm: Phòng họp Sông Công (KTX Lào)

Thành phần:      

- Các Phòng trưởng sinh viên nội trú KTX D1, D2, D3

- Ban chỉ huy Đội Thanh niên xung kích

- Lãnh đạo Trung tâm và cán bộ phụ trách Tòa nhà D1, D2, D3.

Yêu cầu các đồng chí sắp sếp thời gian, 100% về dự đúng thời gian và thành phần.

Trân trọng ./.

GIÁM ĐỐC

TS. Đỗ Anh Sơn

  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249