Lễ kết nạp Đảng viên

18/01/2022

Hôm nay 18/01/2022, tại phòng họp Sông Công, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 01 công đoàn viên ưu tú của Trung tâm

Dịch vụ. Đến dự Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ có:

- TS. Hoàng Anh Dũng – Đảng ủy viên Trường, Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể;

- TS. Lê Đức Vinh - Bí thư Chi bộ Trung tâm Dịch vụ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ;

- ThS. Nguyễn Thanh Tuấn – Bí thư Đoàn thanh niên Trường;

- Đ/c Lê Thị Thanh Xuân – Tổ trưởng Công đoàn Trung tâm Dịch vụ;

Cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên của Chi bộ và công đoàn viên ưu tú của Trung tâm.

Xin chúc mừng Đ/c Vũ Thế Hùng được kết nạp vào Đảng ngày hôm nay, chúc mừng Chi bộ Trung tâm Dịch vụ.

  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249