Thông báo công tác vệ sinh học đường, phòng chống dịch bệnh và PCCC tại Ký túc xá

18/05/2023

          Theo thông báo số 259/TB-MĐC ngày 17/5/2023 về việc chỉ đạo công tác vệ sinh học đường, phòng chống dịch bệnh, PCCC sau khi kiểm tra năm 2023 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

          Căn cứ Biên bản cuộc họp của Tổ Ký túc xá (KTX) ngày 12/5/2023,

          Trung tâm Dịch vụ yêu cầu các cán bộ quản lý tại các tầng KTX nghiêm túc, chủ động triển khai một cách quyết liệt trong việc nhắc nhở các em sinh viên ở nội trú một số công việc như sau:

          - Tăng cường công tác kiểm tra các phòng ở của sinh viên về thực hiện nội quy KTX, vệ sinh phòng ở; từ ngày 01/6/2023 không để sinh viên nấu ăn trong phòng ở KTX, cán bộ KTX đi kiểm tra có sổ theo dõi ký nhận.

          - Yêu cầu các phòng ở KTX thực hiện nghiêm túc các công việc sau:

          + Cam kết vệ sinh phòng ở, cam kết không có bọ gậy trong khu vực phòng ở, nằm ngủ phải mắc màn tránh muỗi đốt phòng bệnh sốt xuất huyết;

          + Tổng vệ sinh phòng ở vào cuối tuần;

          + Vệ sinh phòng ở sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng; thực hiện nếp sống văn minh trong KTX;

          - Nâng cao ý thức về công tác phòng, chống cháy nổ và vệ sinh học đường.

          Giám đốc Trung tâm đề nghị các cán bộ quản lý KTX và các sinh viên ở nội trú nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249