Mức thu các khoản lệ phí của sinh viên nội trú năm học 2022 - 2023

14/09/2022

THÔNG BÁO

Về mức thu các khoản lệ phí của sinh viên nội trú năm học 2022 - 2023

          Căn cứ Biên bản họp Ban tư vấn xây dựng định mức thu của Trường Đại học Mỏ - Địa chất ngày 25/6/2020;

          Căn cứ Nghị quyết 105/NQ-HĐT ngày 26/4/2022 của Hội đồng Trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc phê duyệt mức thu học phí, lệ phí và thu sự nghiệp năm học 2022 - 2023;

          Căn cứ vào nhu cầu phòng ở của sinh viên nội trú năm học 2022 – 2023;

          Trung tâm Dịch vụ thông báo mức thu lệ phí cho sinh viên nội trú như sau:

          1. Lệ phí Ký túc xá đối với sinh viên nội trú

STT

Địa điểm KTX

Loại phòng

Công suất sử dụng phòng (số người ở)

Đơn vị tính

Đơn giá

1

Nhà D1, D2 khu A

Phòng lớn

Không quá 05 người

đồng/phòng/tháng

1,350,000

Phòng nhỏ

Không quá 04 người

đồng/phòng/tháng

1,200,000

2

Nhà D3 khu B

Phòng lớn

Không quá 05 người

đồng/phòng/tháng

1,500,000

2. Tiền điện, tiền nước (thu theo thực tế)

- Tiền điện sinh hoạt: 2,300 đồng/kWh;

- Tiền nước sinh hoạt: 7,200 đồng/m3;

3. Đăng ký ở nội trú năm học mới

- Địa điểm: Sinh viên liên hệ trực tiếp và đặt cọc tại phòng trực nhà D1, D2 và D3 Ký túc xá khu A và B.

- Thời gian nộp lệ phí: từ 16/8/2022 đến 31/10/2022;

- Đặt cọc tiền điện nước: 200,000 đồng/sinh viên.

- Hotline đăng ký: 0904.447.456 (chú Vũ Thế Hùng), 0989633689 (chú Đỗ Khắc Điệp)

Lưu ý: Phần tiền đặt cọc sẽ được trả lại sau khi sinh viên đã thanh toán toàn bộ tiền điện nước sinh hoạt đã sử dụng tại phòng ở.                                                                                

  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249