Tiếp nhận sinh viên ở nội trú sau tết Nhâm Dần 2022

10/02/2022

          Căn cứ công văn số 68/MĐC-ĐTĐH ngày 28/01/2022 về công tác chuẩn bị các hoạt động phòng chống dịch của Nhà trường khi sinh viên quay trở lại học tập trung;

          Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ổn định chỗ ở để yên tâm học tập, Nhà trường thông báo tiếp nhận sinh viên ở Ký túc xá học kỳ II năm học 2021 - 2022 như sau:

          1. Thời gian mở cửa: 8h00 ngày 12/02/2022 (thứ 7).

          2. Đối tượng: Tất cả sinh viên các khóa.

          3. Lệ phí nội trú: Nộp lệ phí Ký túc xá ngay sau khi ký hợp đồng ở nội trú.

          Đề nghị bộ phận quản lý Ký túc xá thông báo để sinh viên nội trú biết và phối hợp với các đơn vị liên quan, đảm bảo công tác an ninh trật tự khu nội trú.

Trung tâm Dịch vụ

  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249