Thông báo chuyển địa điểm trông, giữ xe sinh viên giảng đường khu A

29/11/2017

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức trông giữ xe cho sinh viên tại địa điểm Khu Dự án Đại học Mỏ- Địa Chất.

Bắt đầu từ ngày 04/12/2017 (Thứ Hai), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên sẽ tiếp nhận trông, giữ xe cho sinh viên tại địa điểm mới. Thời gian trông, giữ từ 6h00 đến 21h00.

Vậy, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo tới toàn thể sinh viên biết để tiện liên hệ gửi xe.

Trân trọng ./.

(TT Hỗ trợ sinh viên)

  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249