Thông báo triệu tập Hội nghị Phòng trưởng sinh viên nội trú (HK1, năm học 2017-2018)

13/10/2017

Thời gian : 19h30, thứ Tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017, tại KTX Lào

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP

HỘI NGHỊ PHÒNG TRƯỞNG SINH VIÊN NỘI TRÚ

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 10 của Nhà trường, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên chủ trì triệu tập các Phòng trưởng sinh viên nội trú về dự Hội nghị Phòng trưởng sinh viên nội trú HK1, năm học 2017-2018.

Thời gian    : 19h30, thứ Tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017.

Địa điểm     : Phòng họp Sông Công (KTX Lào), Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Đề nghị các Phòng trưởng sinh viên nội trú có mặt đúng giờ và chuẩn bị các ý kiến, tham luận để công tác sinh viên nội trú ngày càng tốt hơn ./.

Trân trọng ./.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249