Thông báo xác nhận hồ sơ xin việc cho sinh viên

13/03/2017

Theo kế hoạch, ngày 05/06/2015 Nhà trường tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm sinh viên năm 2015. Để tạo điều kiện cho sinh viên sắp tốt nghiệp tham gia tuyển dụng tại Ngày hội cũng như liên hệ tuyển dụng tại các doanh nghiệp, Nhà trường tiến hành xác nhận Hồ sơ xin việc cho sinh viên gồm:

1.  Thư giới thiệu và xác nhận của Nhà trường;

2.  Bảng điểm kết quả học tập;

3.  Bảng điểm rèn luyện.

Lớp trưởng các lớp quản lý sinh viên lập danh sách (theo mẫu) và liên hệ trực tiếp với Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên trước 30/5/2015 để đăng ký cấp Hồ sơ.

Sinh viên đã tốt nghiệp và sinh viên có nhu cầu làm việc ngoài giờ học liên hệ với Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên (gặp cô Thúy, SĐT 0986237564)

Lệ phí: 20.000đ/1 bộ hồ sơ ( bao gồm các giấy tờ xác nhận của Nhà trường ở mục 1,2,3)

Đề nghị các đơn vị liên quan và Lớp trưởng các lớp triển khai thực hiện.

Thông tin về doanh nghiệp và các vị trí tuyển dụng xem tại đây

 

  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249