Thông tin các Nhà trọ khu vực gần Trường

24/03/2017

Nhằm hỗ trợ sinh viên ổn định chỗ ở để yên tâm học tập, Ngoài việc bố trí cho sinh viên nội trú trong Ký túc xá, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên cung cấp, hỗ trợ thông tin các Nhà trọ khu vực gần trường để phụ huynh và sinh viên, đặc biệt là sinh viên khóa mới biết và tham khảo

THÔNG TIN CÁC NHÀ TRỌ KHU VỰC GẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

STT Địa chỉ Nhà trọ Chủ nhà Số lượng phòng Diện tích (m2) Giá tham khảo Ghi chú
1 Số 107 Đường Sông Nhuệ Chị Hằng 1 12 ÷ 15 1,5 tr Khép kín
2 Số 149B - Đường Sông Nhuệ Bác Hòa 12 12÷15 1,3 tr ÷ 1,5 tr Khép kín
3 Số 66 Đường sông Nhuệ Anh Quyết 4 12÷14 1 tr ÷ 1,1 tr Khép kín
4 Số 123 đường sông Nhuệ Chị Chung 1 15 1,2 tr Khép kín
5 Số 127A đường sông Nhuệ Chị Hà 3 12÷15 1,2 tr Khép kín
6 Số nhà 137 đường sông Nhuệ Chị Lâm 3 15 1,3 tr Khép kín
7 Số nhà 143 đường sông Nhuệ Bác Cường 2 15 1,2 tr ÷ 1,5 tr Khép kín
8 Số nhà 58A đường sông Nhuệ Bác Mười 2 12÷15 1,2 tr ÷ 1,5 tr Khép kín
9 Số nhà 60 đường sông Nhuệ Chị Hải 1 15 1,5 tr ở 2 người
10 Số nhà 64 đường sông Nhuệ Chị Tám 2 18÷25 1,7 tr Tầng 4 1,9tr, tầng
3 1,7 tr
11 Số nhà 165 đường sông Nhuệ Anh Châu 1 15 1,3 tr Khép kín
12 Ngõ 163 đường sông Nhuệ Anh Hải 1 15 1 tr Khép kín
13 Số 59 đường sông Nhuệ Chị Hạnh 1 16 1,6 tr Khép kín
14 Số 208 đường sông Nhuệ Chị Mến 1 13 1,2 tr Khép kín
15 Tầng 2 nhà 107 đường sông nhuệ Chị Thảo 1 15 1,5 tr phòng 2 người
16 Số nhà 22 đường sông Nhuệ Anh thanh 5 12 1,2 tr  
17 Số nhà 3, Ngõ 32 Phố Viên, Cổ
Nhuế
Cô Loan 20 12÷25 1,3 tr ÷ 1,7 tr nhiều loại phòng
18 Nhà 3 tầng đối diện cổng trường
ĐH Mỏ
Anh Phương 6 12 1,5 tr  
19 Số 79 phố Viên, Cổ Nhuế Chị Thủy 4 25 2 tr ÷ 2,5 tr Nhà 5 tầng ,Có
 điều hòa, mạng
20 Nhà số 112 Phố Viên, Cổ nhuế Anh Minh 4 16 1,3 tr Phòng khép kín
21 Nhà số 89 phố Viên, Cổ Nhuế Anh Lương 10 10 600 ÷ 800 Wifi, ko khép kín
22 Nhà số 120 phố Viên, Cổ Nhuế Chị Thu 10 25 1,2 tr  
23 Ngõ số 8 ngay gần cổng trường ,tổ dân phố số 7 Cô Vượng 20 12÷15 1,2 tr  
24 Ngõ số 8 ngay gần cổng trường ,
ngay sát trường quản lý
Chị Trinh 20 12÷15 1,2 tr Phòng cấp 4:850k
Khép kín
25 Đi hết trường Mỏ, ngõ bên tay
phải hiệu ảnh, phố Viên, CN
Chị The 4 11÷20 1,1 tr ÷ 1,2 tr  
26 Số nhà 16 Khu tập thể Điện cơ +
Số nhà 67
Cô Mai 10 18 1,5 tr ÷ 2 tr Nhà 5 tầng
27 Số nhà 75 đường sông Nhuệ Chị Nguyên 20 13  1,3 tr Phòng khép kín
28 Số nhà 76 77 đường sông Nhuệ Anh Long 20 15÷16÷17 900 ÷ 1,3 tr Phòng khép kín
29 Số nhà 81 ngõ đường sông Nhuệ Bác Vinh, anh Quang 10 15÷20 800 ÷ 1,3 tr Phòng khép kín
30 Số nhà 30 phố Viên, Cổ Nhuế Anh Trung 1 12 1,3 tr Phòng khép kín
31 Số nhà 38 phố Viên, Cổ Nhuế Anh Hải 1 20 1,5 tr Phòng 4 người
32 Số nhà 58 phố Viên, Cổ Nhuế Anh Thanh 10 15÷20 1,1 tr ÷ 1,2 tr  
33 Số nhà 41 phố Viên, Cổ Nhuế Cô Ngọc 2 15 ÷ 20 1,1 tr ÷ 1,2 tr Khép kín
34 Số nhà 43B phố Viên, Cổ Nhuế Anh Cảnh 1 12 1,2 tr phòng 3-4 người
35 Ao Cầu Vồng, Cổ Nhuế Chị Luyên 3 20 1,3 tr ÷ 1,5 tr phòng 1-4 người

Để được tư vấn hỗ trợ, sinh viên/phụ huynh vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

(TT HTSV)