Thông tin các Nhà trọ khu vực gần Trường
24/03/2017
Nhằm hỗ trợ sinh viên ổn định chỗ ở để yên tâm học tập, Ngoài việc bố trí cho sinh viên nội trú trong Ký túc xá, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên cung cấp, hỗ trợ thông tin các Nhà trọ khu vực gần trường để phụ huynh và sinh viên, đặc biệt là sinh viên khóa mới biết và tham khảo
  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249