Ký túc xá sinh viên

Địa chỉ: Tầng 1 - KTX D2, Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 0904447456

Email: trungtamdichvu@humg.edu.vn