Tiêu đề Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định số 2007/QĐ-MĐC 25/12/2018 Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất ban hành theo Quyết định số 2007/QĐ-MĐC ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Quyết định 809/QĐ-MĐC 14/06/2017 Quy định đánh giá phân loại tập thể, cá nhân thuộc Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Quyết định số 878/QĐ-MĐC 05/07/2017 Quy định về công tác thi đua - khen thưởng của Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Quyết định số 1044/QĐ-MĐC 11/08/2017 Ban hành qui định phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong khu nội trú sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Quyết định số 1043/QĐ-MĐC 11/08/2017 Qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội Thanh niên xung kích Trường đại học Mỏ - Địa chất
Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT 27/06/2011 Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  • Trực Ban (24/24)

    Ký túc xá D1: 024.32191092
    Ký túc xá D2: 024.37520785
    Ký túc xá D3: 024.37420249